ما در این نوشته اطلاعات کلی در رابطه با شهر زیبای ارومیه و مکان های تاریخی و جاهای طبیعی و تفریحی آن را با خواننده های سایت مان به اشتراک گذاشتیم.

ادامه مطلب