ما در این نوشته از شهر وان و جاهای دیدنی اش مثل قلعه وان، کلیسای آکدامار، دریاچه وان و همچنین غذاها و شیرنی های ترکیه و همچنین مرز های زمینی ورودی به وان نوشته ایم.

ادامه مطلب