در این متن ما قصد داریم نکاتی کلی در مورد محافظت از خودتان در دوران کرونا و همچنین نکاتی که باید هنگام سفرهای هوایی وزمینی و هنگام اقامت در هتل ها رعایت کنید برایتان بازگو کنیم.

ادامه مطلب