در این نوشته ما درباره ی شهر زیبای استانبول و مکان های تاریخی اش مثل مساجد، برج ها، قلعه ها، بازار ها، و قصر ها ی تاریخی و زیبایش برایتان نوشته ایم.

ادامه مطلب