در این نوشته ما در مورد ۱۰ قطار لوکس دنیا و در مورد مسیر و مدت زمان سفر با هر یک از این قطارها و برخی نکات جالب در مورد سفر با این قطارها برایتان نوشته ایم.

ادامه مطلب